Snel één of meer vakjes vullen

Als je een vakje snel vult met een figuur, zal automatisch het label worden ingevuld en de actie tekst worden toegevoegd aan het vakje:
 • De actie tekst zorgt wordt uitgesproken als de gebruiker het vakje selecteert.
 • De actie tekst is standaard de tekst van het label.
 • Voor de meeste figuren die standaard aanwezig zijn, is de woordsoort van de tekst al juist ingesteld.
Tip: Het schermtoetsenbord is steeds beschikbaar in het bewerkingspaneel via de knop .
 1. Kies Menu > Bewerken F2.
 2. Navigeer naar de gewenste pagina.
 3. Kies één van volgende opties om vakjes te vullen:
  OptieProcedure
  Snel één vakje invullen
  1. Selecteer een leeg vakje.
  2. Begin te typen: naarmate een woord wordt gevormd, verschijnen er suggesties van figuren en labels in het vakje.

   Is het vakje niet leeg, dan wordt enkel het label van het bestaande vakje aangepast.

   Indien er geen geschikte figuur is, kies in het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel, om over te schakelen naar het dialoogvenster Figuur kiezen.

  3. Druk op Enter om te bevestigen en naar een volgend vakje te gaan.
  Snel meerdere vakjes tegelijk vullen met dezelfde figuur
  1. Selecteer de vakjes.
  2. Begin te typen: naarmate een woord wordt gevormd, verschijnen er suggesties van figuren en labels in de vakjes.

   Is het vakje niet leeg, dan wordt enkel het label van het bestaande vakje aangepast.

   Indien er geen geschikte figuur is, kies in het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel, om over te schakelen naar het dialoogvenster Figuur kiezen.

  3. Druk op Enter om te bevestigen.
  Snel meerdere vakjes tegelijk vullen met verschillende figuren
  1. Selecteer de vakjes.
  2. Kies één van volgende opties:
   • Rechtsklik > Vakjes invullen F4
   • Druk op F4.
   • In het bewerkingspaneel, in het tabblad Vakje, in het groepsvak Meerdere vakjes, kies .
   Het venster Invullen verschijnt.
  3. Typ het eerste woord en druk op Enter, typ het tweede woord en druk op Enter, enz.
  4. Kies OK: er zijn nu evenveel vakjes ingevuld als je woorden hebt ingetypt. Als er geen figuur beschikbaar is voor een bepaald woord, wordt enkel een label ingevuld in dat vakje.