Vakjes uitlijnen in een Freestylepagina

Je kan vakjes uitlijnen ten opzichte van een referentievakje (het eerst geselecteerde vakje).

Figuur 1. Selectie van het referentievakje
Figuur 2. Uitgelijnd naar de onderzijde van het referentievakje
 1. Kies Menu > Bewerken F2.
 2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
 3. Selecteer eerst het vakje ten opzichte waarvan je wil uitlijnen. Dit is het referentievakje.
 4. Breid je selectie uit met de vakjes die je wil uitlijnen ten opzichte van het referentievakje.
 5. Klap het groepsvak Positie open.
 6. Kies uit één van de volgende uitlijnopties:
  UitlijnoptiesUitleg
  Links De vakjes worden met hun linkerzijde uitgelijnd ten opzichte van het referentievakje.
  Rechts De vakjes worden met hun rechterzijde uitgelijnd ten opzichte van het referentievakje.
  Boven De vakjes worden met hun bovenzijde uitgelijnd ten opzichte van het referentievakje.
  Onder De vakjes worden met hun onderzijde uitgelijnd ten opzichte van het referentievakje.