De labeltekst van een vakje aanpassen

Als je een vakje vult met een figuur, zal de labeltekst automatisch de naam van de figuur krijgen. Als er geen figuur beschikbaar is, wordt enkel de labeltekst ingevuld met de ingevoerde tekst. Je kan deze labeltekst aanpassen.

 1. Kies Menu > Bewerken F2.
 2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
 3. Navigeer naar de gewenste pagina.
 4. Selecteer het vakje waarvan je het label wil aanpassen. Als je meerdere vakjes selecteert, krijgen ze allemaal hetzelfde label.
 5. Kies één van de volgende opties:.
  • Kies . Het dialoogvenster Label verschijnt. Typ het nieuwe label in en kies OK. Druk op Enter tussen elke regel.
  • Naast , in het invoerveld, typ het label. Om regels te scheiden typ je ## als scheidingsteken, bijvoorbeeld: water##limonade##melk.
  Tip: Wil je het lettertype of de positie van het label aanpassen, zie De stijl van een vakje aanpassen.